Izobraževanje o WINLINK 09.10.2017 ob 18h

Pozdravljene članice in člani,

 

Na radioklubu nadaljujemo s ponedeljkovimi izobraževanji in usposabljanji, še vedno napol v digitalnih vodah. Tokratna tema bo WINLINK,  globalni sistem e-pošte preko radijskih postaj, ki ga poleg radioamaterjev uporabljajo tudi profesionalne in druge službe v svetu na področju zaščite in reševanja.

Denis S56DE, ki ima v našem klubu največ izkušenj in opravljenih ur dela v sistemu WINLINK, nam bo zato:

 • predstavil WINLINK in kaj vse ta sistem omogoča,
 • predstavil program RMS Express (tudi pod imenom Winlink express), ki je namenjen za delo v tem sistemu, od namestitve na računalnik, do vseh potrebnih nastavitev glede  tipa sporočil oziroma načina povezave (klient, peer 2 peer) ter vsega drugega, kar je potrebno za uspešno povezavo programa z radijsko postajo, za vzpostavitev zveze in prenos sporočila preko radioamaterskih radijskih valov,
 • nastavitve radijskih postaj za delo z RMS Express in za prenos sporočil  na HF in UKV  področju.

Denis bo prikazal tudi dejansko vzpostavitev zveze in prenos sporočila  preko radijskih postaj v klubu z uporabo RMS Express v klient in P2P načinu dela, kar boste lahko preizkusili tudi sami.

Po zaključenem predavanju kot običajno sledi pogovor, kjer bo čas tudi za reševanje individualnih problemov, s katerimi ste se morebiti že srečali pri delu v sistemu WINLINK oziroma pri delu s programom RMS Express.

 

Izobraževanje bo v ponedeljek, 9. 10. 2017, s pričetkom ob 18. uri v učilnici kluba, trajalo bo približno dve uri.

Tudi v okviru sistema zvez ARON je predviden ta način prenosa podatkov in zato potekajo redne mesečne vaje vzpostavljanja zvez v temu sistemu med regijskimi ekipami ARON in državno ekipo ARON, v katerih redno sodeluje iz našega klub kot upravna postaja regijska ekipa S50ALJ. Tak način komunikacije bo po potrebi potekal tudi med regijskimi in občinskimi ekipami. Osnovno znanje in poznavanje dela v sistemu WINLINK je zato ne le dobrodošlo temveč skoraj nujno, da bomo v primerih aktiviranja ARON omrežja ob nevarnostih, nesrečah ali ob vajah lahko aktivno pomagali in se po potrebi vključili tudi s takšnim načinom dela preko svoje radijske postaje.

Lepo vabljeni na izobraževanje v čim večjem številu.
Upravni odbor

Sergej S51ZJ, predsednik

Vabilo na predavanje o tekmovanjih KVP in ZRS MARATON 26.6.2017

Pozdravljene članice in člani Radiokluba Triglav,

v okviru ponedeljkovih izobraževanj in drugih oblik organiziranega medsebojnega prenašanja znanj in veščin, nam bo Lovro S50LD predstavil dve tekmovanji, ki potekata v organizaciji Zveze radioamaterjev Slovenije:

KV prvenstvo ZRS, ki poteka na kratkovalovnem 80 m bandu, v dveh letnih terminih in

ZRS MARATON, ki se odvija na VHF in UHF bandih, v desetih letnih terminih.

V predavanju oziroma predstavitvi bo Lovro obdelal naslednje teme za posamezno tekmovanje:

– potrebna oprema za delo v tekmovanju,

– pravila tekmovanja,

– programi za vodenje tekmovalnega dnevnika,

– nastavitve programov,

– potek tekmovanja,

– oddaja dnevnika po zaključenem tekmovanju in še kaj se bo našlo.

Predavanje bo v ponedeljek, 26. 6. 2017, s pričetkom ob 19. uri v učilnici kluba, predvidoma bo trajalo uro in pol, sledi tudi pogovor o teh temah.

Tekmovanji sta odlični za pridobivanje izkušenj za delo na KV in UKV frekvencah. Posebej zanimivi sta tekmovanji tudi za nove operaterje. Obe tekmovanji imata namreč posebni kategoriji: začetnik. V ZRS MARATONU je tudi posebna kategorija, v kateri tekmujete le na 2 m in le v FM mode, kar pomeni da lahko sodelujete kot tekmovalec od doma ali z bližnjega griča tudi, če imate le ročno FM postajo za 2m band.

Lepo vabljeni vsi, ki vas to zanima, ki bi radi le obnovili znanje in delo v tekmovanjih ali se po končanem predavanju vključili v debato s svojim izkušnjami v teh tekmovanjih.

Upravni odbor

Sergej S51ZJ, predsednik

Sprememba datuma izpita 10.3.2017

Pozdravljeni!

Rok za izpit za pridobitev radioamaterskega dovoljenja je premaknjen z 9.3.2017 na 10.3.2017 ob 18h.

V primeru, da zaradi te spremembe ne morete priti na izpitni rok, bo dodatni rok še v ponedeljek 13.3.2017 ob 19h.

Za nevšečnosti se vam opravičujemo.

Izpitna komisija

Vabilo na občni zbor 30.3.2016 ob 17h

VABILO

na občni zbor Radiokluba Triglav

 

 

Vabimo vas, da se udeležite zasedanja rednega letnega občnega zbora Radiokluba Triglav, ki bo potekalo v prostorih Radiokluba Triglav, Saveljska cesta 50, 1000 Ljubljana, v sredo, 30. marec 2016 s pričetkom ob 17.00 uri.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Ugotavljanje sklepčnosti
 3. Izvolitev delovnih teles
 4. Podaja poročil organov kluba (predsednik, blagajnik, NO, KV, UKV, gospodar)
 5. Razprava o poročilih
 6. Predlog načrta za delo v letu 2016
 7. Razno

   

  Po končanem uradnem delu občnega zbora se bomo pogovorili še o tekočih problemih, novostih in zanimivostih radioamaterske dejavnosti ter dejavnosti Radiokluba Triglav.

   

   

  Lep pozdrav,

   

  Upravni odbor radiokluba

                                                       predsednik

                                                                  Andrej Breceljnik, S56ZAB

Pomagajte nam!

Radioklub Triglav je društvo, ki ima podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Društvo namreč opravlja naloge in dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod pogoji in na način, določen z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in na podlagi tega zakona izdanimi izvršilnimi predpisi.

Delovanju društva lahko pomagate z donacijo iz naslova dohodnine z izpolnitvijo obrazca, ki ga pošljete na vašo območno enoto Finančne uprave. Pri tem bo del dohodnine (do 0,5%), ki ste jo že poravnali, Republika Slovenija nakazala društvu. Pri tem nimate nikakršnih dodatnih obveznosti ali doplačil, vse namreč gre iz že plačane dohodnine RS.

Obrazci oddani do konca leta (do 31.12. v tekočem letu), se upoštevajo v ugotavljanju višine donacije v naslednjem letu.

Vsak vaš prispevek bo prispeval k izboljšanju znanja in tehnike radioamaterjev, ki lahko priskočijo na pomoč v trenutku potrebe.

Članarina za RK Triglav v letu 2016

Pozdravljeni!

Podajamo podatke za plačilo članarine za leto 2016:

Klubska članarina za Radioklub Triglav znaša 30,00 € .

Družinska klubska članarina znaša 10,00 €.

Invalidska klubska članarina je 2,00 €.

 

Za tiste, ki bi radi poravnali še članstvo v ZRS, so zneski sledeči

Klubska članarina + ZRS  znaša 30,00 €  klubska članarina  + ZRS  40,00 € , skupaj  70€.

Družinska klubska članarina + ZRS   znaša  10,00 € + ZRS  20,00 €, skupaj = 30€

Invalidska klubska članarina  + ZRS znaša    2,00 € + ZRS  10,00 €, skupaj = 12€

 

Znesek poravnate lahko preko e-banke ali UPN:

RADIOKLUB TRIGLAV

SAVELJSKA 50

1000 LJUBLJANA

 

KODA NAMENA:                OTHR

NAMEN:                            Klicni znak ČLANARINA APR (+ (če) ZRS ) 2016

ŠT. TRR RAČUNA IBAN:      SI56 6100 0001 2698 229

REFERENCA:                          SI00

V VEČJEM OKENCU (za sklic) NAPREJ PA LAHKO VPIŠETE DATUM VPLAČILA npr. 2016-20150130

Račun je odprt pri Delavski hranilnici.
Hvala, ker boste tudi letos naši člani!
UO S53APR

Radioamaterski tečaj FEB 2016 – dodatne informacije

Bi radi postali radioamaterji? Vas zanima radijska tehnika?

Bi radi svoje znanje elektrotehnike nadgradili in ga preizkusili tudi v praksi, s svojimi izdelki?

Bi se radi sporazumevali po radijskih valovih z ljudmi po vsem svetu, v vseh mogočih jezikih, tudi z uporabo telegrafije in digitalne tehnike? Ste se, odkar veste zanjo, želeli pogovarjati z astronavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS)?

Za vse, ki ste na kakšno zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, smo v radioklubu Triglav organizirali tečaj za opravljanje radioamaterskega izpita, ki vam omogoča vse navedeno in še veliko več…

Radioamaterstvo je eden najlepših hobijev. Gojimo ga ljudje, željni preizkušati in raziskovati razširjanje radijskih valov za komuniciranje, konstruirati radijske postaje, antene in druge elektronske pripomočke (preklopniki, SDR sprejemniki, vmesniki, merilne naprave), in spoznavati ljudi širom sveta. Radioamaterske zveze vzpostavljamo po vsem svetu z odbojem radijskih valov od ionosfere, lune, satelitov, meteoritov, nevihtnih oblakov…

Radioamaterji s svojo opremo in znanjem pomagamo tudi ob naravnih in drugih nesrečah. Omogočamo nujne komunikacije v primerih, ko odpovedo ali ko je potrebno dopolniti zveze drugih služb (civilna zaščita…). Radioamaterji opravljamo tovrstno tehnično raziskovanje iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi. Združujemo se v radioklubih, kjer si poleg prijetnega druženja izmenjujemo izkušnje, pridobljene v tem hobiju, se izobražujemo in se skupaj udeležujemo številnih in raznovrstnih svetovnih in lokalnih radioamaterskih tekmovanj.

Tečaj bo potekal od 18-20h ozrioma 20.30 na Saveljski cesti 50 v Ljubljani.

Tečaj bo trajal predvidoma 12 terminov po 2-3 šolske ure.

Datum:
02. – 04.02. 2016
09. – 11.02.
16. – 18.02.
19. – 21.02.
23 – 26.02.
01. – 03.03.
Praktično delo
08- 10.03
Ponavljanje pred izpitom
15.03

Izpit
17.03.2015

 

 

Več informacij dobite na spletni strani radiokluba: www.s53apr.si, v živo vsak ponedeljek od 19h dalje v prostorih radiokluba ali po elektronski pošti s53apr@gmail.com.

Vabljeni vsi, ki vas zanima tehnika, elektrotehnika, vzpostavljanje zvez in še kaj, v družbo raznolikih ljudi, med katerimi so tudi znani igralci, poslovneži, državniki, astronavti…