Q koda (najpogostejše)

QAM Zadnji meteorološki podatki.
QAP Poslušaj me na… (kHz, MHz). Ostani na frekvenci.
QAR Zapuščam frekvenco.
QAV Pozivam, kličem.
QAZ Pripravljam se za delo v neurju. (Prekinjam oddajo, izključujem postajo).
QBF V tekmovanju sva že imela zvezo.
QBT Pri telegrafiranju ti izpadajo pike.
QCM V tvoji oddaji so napake.
QDH Zdajšnje motnje prihajajo od…
QHF Pridem na Ham fest
QIF Na frekvenci… dela postaja… (poz. znak).
QLF Ali delaš z levo nogo? (Vprašalna koda brez vprašaja. Zelo žaljivo. Nikoli ne uporabi!).
QLZ Zelo sem len. (Lahko pomeni tudi, si len. Kar je žaljivo, zato raje ne uporabljaj).
QMT Sporočilo pošljem po poši.
QRA Ime moje postaje je…
QRAR Moj naslov v Call book-u je točen. (Samo radioamaterji).
QRB Razdalja med najinima postajama je…
QRG Točna frekvenca (moja) je… (kHz, MHz).
QRH Tvoja frekvenca niha.
QRI Ton tvoje oddaje je: 1 – dober, 2 – spremenljiv, 3 – slab.
QRJ Signali so slabi.
QRK Razumljivost tvojega signala je: 1-zanič, 2-slaba, 3-srednja. 4-dobra, 5-odlična.
QRL Zaseden sem. Prosim, ne moti .
QRM Imam motnje (druge postaje): 1-zaznavno, 2-malo, 3-srednje, 4-močno, 5-zelo močno.
QRN Moti me statika (vremenske motnje): 1-zaznavno, 2-malo, 3-srednje, 4-močno, 5- zelo moč.
QRNN Motnje od električnih naprav. (Samo radioamaterji).
QRO Povečaj oddajno moč. Postaja z veliko močjo.
QRP Zmanjšaj oddajno moč. Postaja male moči, do 10 W.
QRPP Postaja zelo male moči, do 1W. (samo radioamaterji).
QRR Pripravljen sem na avtomatično delo. Pošiljaj… znakov na min.
QRRR Klic v sili. Sledi nujni poziv. (Samo radioamaterji).
QRQ Oddajaj (tipkaj) hitreje. (… znakov na min).
QRS Oddajaj (tipkaj) počasneje. (… znakov na min).
QRSS Oddaja zelo počasne telegrafi je. (MGM način dela. Samo radioamaterji)
QRT Preneham oddajati. Prenehaj oddajati.
QRU Nič nimam več za povedati. Nimam sporočila zate.
QRV Pripravljen sem. Sem aktiven.
QRW Prosim obvesti… (poz. znak), da ga kličem na… (kHz, MHz).
QRX Na kratko prekinjam. Ponovno te pokličem po… (min, uri) na… (kHz, MHz).
QRY Na vrstisi za zvezo pod zaporedno št. …
QRZ Kličem. Kliče te… (poz znak) na… (kHz, MHz).
QQQ Prekinjam oddajo, pojasnilo sledi kasneje.
QSA Moč tvojega signala je: 1-zaznavna, 2-slaba, 3-srednja, 4-dobra, 5-zelo dobra.
QSB Tvoj signal niha. (Feding).
QSD Delaš napake v tipkanju.
QSI Ne morem se vključitiv zvezo z… (Vedno samo trdilna oblika, nikoli vprašalna).
QSK Slišim te med mojo oddajo. Lahko vskočiš med oddajanjem. Soglašam z BK načinom dela.
QSL Potrjujem sprejem. (Kartica za potrdilo zveze)
QSLL Zamenjala si bova QSL kartici. (Samo radioamaterji).
QSN Slišal sem te. Slišal sem… (poz. znak) na… (kHz, MHz)
QSO Zveza. Lahko komuniciram z… (poz. znak).
QSP Posredoval bom do… (poz. znak). Posreduj sporočilo…
QSR Ponovi poziv na pozivni frekvenci.
QSS Za delo bom uporabljal frekvenco… (kHz, MHz).
QST Sporočilo (vsem) brez pričakovanega odgovora. (samo radioamaterji)
QSU Pokliči me na… (kHz, MHz) ob… (uri).
QSUF Pokliči me po telefonu. (Samo radioamaterji).
QSV Pošiljaj serijo V-jev na tej frekvenci (na… kHz, MHz).
QSW Prehajam na frekvenco… (kHz, MHz).
QSX Poslušal bom… (poz. znak) na… (kHz, MHz).
QSY Spremenil bom (spremeni) frekvenco na… (kHz, MHz).
QSZ Tipkaj vsako besedo dvakrat. (… krat).
QTA Preklicujem (najavo, obvestilo, aktivnost).
QTC Imam sporočilo. Imam… sporočil zate ali za… (poz. znak).
QTH Moja lokacija (naslov) je…
QTR Točen čas je…
QTQ Uporabljam (bom) mednarodno kodo.
QTU Moja postaja je aktivna od… do… (ure).
QTV Čakaj me na frekvenci… (kHz, MHz), od… do… (ure).
QTS Ponavljam (bom) moj pozivni znak, za točno določitev frekvence.
QTX Čakal te bom do nadalnjega obvestila. Ali, od… do… (ure).
QUA Imam novico. Sporočilo od… (poz. znak).
QUD Sprejel sem nujen signal od…
QUF Sprejel sem klic v sili, poslan od… (poz. znak), ob… (uri).
QUM Nadaljujem (lahko) z normalnim delom.

Če Q kodi dodamo vprašaj, dobi pomen vprašalno obliko. Na primer: QRZ – Kličem, QRZ? – Kdo me kliče?

S poudarjenim tiskom so označene najpogostejše uporabe kod.

vir: ZRS-Priročnik za radioamaterje 3.izd. (2019)