Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Radioklub Triglav je društvo, ki ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Društvo namreč opravlja naloge in dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod pogoji in na način, določen z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in na podlagi tega zakona izdanimi izvršilnimi predpisi.

Donacije z dohodnino

Davčni zavezanci lahko izberejo največ pet organizacij, ki jim donirajo do enega odstotka svoje dohodnine. Namenitev dela dohodnine je za zavezanca brezplačna.

Delovanju društva lahko pomagate z donacijo iz naslova dohodnine z izpolnitvijo Donacija (med Dokumenti) ki ga pošljete na vašo območno enoto Finančne uprave. Pri tem bo del dohodnine (do 1%), ki ste jo že poravnali, Republika Slovenija nakazala društvu. Pri tem nimate nikakršnih dodatnih obveznosti ali doplačil, vse namreč gre iz že plačane dohodnine RS. Posameznemu upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % do 1% dohodnine.

Seveda pa lahko zadevo uredite preko E-Davkov.

Podatki za izpolnjevanje:
Ime oziroma naziv upravičenca: RADIOKLUB TRIGLAV
Davčna številka: 54010683
Odstotek: 1%

Obrazci oddani do konca leta (do 31.12. v tekočem letu), se upoštevajo v ugotavljanju višine donacije v naslednjem letu.

Vsak vaš prispevek bo prispeval k izboljšanju znanja in tehnike radioamaterjev, ki lahko priskočijo na pomoč v trenutku potrebe.

V primeru, da dela dohodnine ne namenite kateri od organizacij, gre ta v državni proračun.

RA razmere