Spoštovane članice in člani Radiokluba Triglav!

 Ker je leto 2022 na srečo preteklo brez KORONA ukrepov, smo obnovili redna, ponedeljkova družabna srečanja v prostorih kluba. 

Po preloženem zboru članov v letu 2021 nam je uspelo organizirati zbor v aprilu 2022, na katerem smo med drugim izvolili novo vodstvo kluba. Zato se vam, v imenu upravnega odbora in svojem imenu, zahvaljujem za zaupanje.

Ponovno smo uspeli nanizati dobre rezultate v tekmovanjih in izobraziti celo 64 novih radioamaterjev. Skratka, spet smo se zagnali in zaživeli tako, kot znamo. 

V naslednjem letu želimo nadaljevati v tej smeri ter omogočiti povečanje aktivnosti naših članov in doseči obseg vseh aktivnosti, kot je bil pred epidemijo.

 

V imenu upravnega odbora Radiokluba Triglav vsem vam in vašim bližnjim želim veliko zdravja in sreče, v upanju, da nam prihajajoče leto prinese še več veselja ob našem skupnem hobiju.

 

Denis Flisar S56DE, predsednik radiokluba. 73!

 

 

V nadaljevanju pa vam posredujemo tudi podatke o članarini za leto 2023 in načinu plačila.

 

Upravni odbor kluba je na 3. seji dne 05. 12. 2022 sprejel sklep, da klubska članarina za leto 2023 ostaja enaka: 

– 30,00 EUR za redne člane,                                                       

– 10,00 EUR za družinske člane, dijake in študente,          

– 2,00 EUR za člane invalide. 

Član, ki želi uporabljati storitve Zveze radioamaterjev Slovenije, mora klubski članarini prišteti še članarino/kotizacijo ZRS (klub jo potem skupno za vse člane, na podlagi izstavljenega računa, odvede zvezi). 

Članarina/kotizacija ZRS znaša: 

– 40 EUR za redne člane,

– 20 EUR za družinske člane, 

– 20 EUR za operaterje invalide,

– 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti).

 

Članarino, prosimo, poravnajte čim prej, najkasneje pa do 28. 2. 2023. Takrat se namreč izteče rok, v katerem moramo ZRS posredovati podatke o članih, ki so plačali kotizacijo ZRS.

 

Podatki za sestavo plačilnega naloga (UPN) za plačilo članarine so:

Koda namena: OTHR,

Namen: Članarina 2023 in znak, oziroma znaki, za katere plačujete članarino. Če plačujete poleg klubske tudi kotizacijo ZRS, navedite: Članarina 2023 klub in ZRS ter znak(i),

Znesek: Skupni znesek članarine/kotizacije, ki jo plačujete (npr: 70 EUR, če plačate klubsko članarino 30 EUR in kotizacijo ZRS 40 EUR),

IBAN: SI56 6100 0001 2698 229

BIC: HDELSI22

Referenca: SI99 (nadaljnje številke reference niso potrebne), 

Ime in naslov: RADIOKLUB TRIGLAV, Saveljska cesta 50, 1000 Ljubljana.

 

Radioklub Triglav ima status nevladne organizacije v javnem interesu in je zato upravičen, da za svoje delovanje pridobi del sredstev iz naslova dohodnine, ki jo državljani plačamo državi. Davčne organe moramo obvestiti, naj del pobrane dohodnine (največ 1%) namenijo prav Radioklubu Triglav. To storimo tako, da finančni upravi oddamo obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije v dobro našega radiokluba. Zahtevo lahko oddamo elektronsko preko portala edavki, lahko pa tudi v papirni obliki (to je povezava do obrazca, v katerem so podatki o radioklubu že izpolnjeni):

www.s53apr.si/wp-content/uploads/2017/12/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije-RKtriglav17.pdf

http://www.s53apr.si/dohodninske-donacije/

 

mc&hny