Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Zakoni in drugi akti, ki urejajo področje radioamaterskih storitev, se delijo na:

A) Akti s področja elektronskih komunikacij:

 1. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
 2. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov 
 3. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4)
 4. Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

B) Akt s področja varstva okolja:

 1. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju

C) Mednarodni akti, kot npr:

 • ITU Radio Regulations
 • CEPT Novice Radio Amateur Licence, ECC/REC/(05)06
 • Harmonised amateur radio examination certificates, ERC/REC T/R 61-02
 • ERC/REC T/R 61-01 UK CEPT Radio Amateur Licence, ERC/REC T/R 61-01
 • IARU R1 HF Managers Handbook (novost v 3. členu Splošnega akta)
 • IARU R1 VHF Managers Handbook (novost v 3. členu Splošnega akta)

D) Zakonodaja v radioamaterstvu – predavanje RIS 2015 (S55O)

BANDPLAN IARU REG1, ki velja tudi za Slovenijo.

.

RA razmere