Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Člani Radiokluba Triglav sodelujejo v različnih radioamaterskih tekmovanjih.  .

Radioamaterska tekmovanja

V radioamaterstvu obstaja veliko vrst tekmovanj. V grobem jih lahko razvrstimo na tri vrste tekmovanj:

  • HF tekmovanja – tekmovanja v vzpostavljanju zvez na kratkem valu
  • V/S/UHF tekmovanja – tekmovanja v vzpostavljanju zvez na višjih frekvencah. Več informacij o tem dobite na SLOVHF.
  • ARG tekmovanja – radioamatersko radiogoniometriranje ali lov na lisico – cilj tega tekmovanja je, da tekmovalci s pomočjo posebnih sprejemnikov z usmerjeno anteno (radiogoniometri) v čim krajšem času na tekmovalnem področju odkrijejo skrite oddajnike.  Več o tem na ARG strani ZRS.

“Na kratkem valu (oziroma HF) se kot najpogostejša pojavlja tekmovalna disciplina, ki ji popularno radioamaterji rečejo kar “contest”. Obstaja več vrst tekmovanj. Bistvo vseh je, da radioamater poskuša vzpostaviti čim več radijskih zvez v naprej določenem času.

  • Tekmovanja se med seboj razlikujejo po dolžini trajanja. Obstajajo taki, ki trajajo samo dve uri, nekaj ur, pa vse do 48 ur. Obstajajo tudi kumulativna tekmovanja, ki lahko trajajo tudi celo leto. Načeloma velja, da mora operater v času tekmovanja vzpostaviti čim več zvez.
  • Tekmovanja se razlikujejo po območju izvajanja. Obstajajo nacionalna, območna, celinska, (več držav…) ter svetovna tekmovanja. Pri tem so nekatera omejena tako, da se radijske zveze izven določenega geografskega območja ne priznajo, nekatera tekmovanja pa upoštevajo tudi zveze izven tega območja in jih pravila tudi drugače vrednotijo.
  • Med seboj pa se tekmovanja razlikujejo tudi po uporabljeni modulaciji ter frekvenčnem pasu. Pogosto ta dva dejavnika vplivata na kategorijo v kateri je tekmovalec točkovan. Na kategorijo pa pogosto vpliva tudi moč oddajnika.

Za točkovanje se po navadi pri različnih tekmovanjih upoštevajo različni kriteriji. Med kriterije pa lahko spadajo podatki, kot so: število vseh zvez; število držav, con, celin s katerimi je bila vzpostavljena radijska zveza; v nekaterih tekmovanjih pa se upošteva tudi zračna razdalja med dvema operaterjema, ki sta zvezo vzpostavila. Pri nekaterih tekmovanjih se upoštevajo še množitelji točk, ki so lahko število različnih letnic, različnih klicnih znakov itd.” (vir: Wikipedia)

Člani Radiokluba Triglav se največ udejstvujemo v HF ali Kratko valovnih tekmovanjih, na katerih dosegamo solidne rezultate v svetovnem merilu..

Tekmovanja 2024

Tekmovanja 2023

Tekmovanja 2022

Tekmovanja 2021

Tekmovanja 2020

Tekmovanja 2019

Tekmovanja 2018

Tekmovanja 2017

Tekmovanja 2016

Tekmovanja 2015

Tekmovanja 2014

Tekmovanja 2013

Tekmovanja 2012

Tekmovanja 2011

Tekmovanja 2010

Tekmovanja 2009

Tekmovanja 2008

Tekmovanja 2007

RA razmere