Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Radioklub Triglav je društvo, ki ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Društvo namreč opravlja naloge in dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod pogoji in na način, določen z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in na podlagi tega zakona izdanimi izvršilnimi predpisi.

Donacija z nakazilom

Vsi lahko donirate našem radioklubu. Vsak vaš doniran prispevek bo vestno uporabljen v znanje in tehniko naših radioamaterjev. Spodaj je primer izpolnjenega UPN obrazca z QR kodo za nakazilo v višini 5 EUR. V primeru drugačne višine vrednosti donacije ostanejo podatki nakazila isti.

Donacije z dohodnino

Radioklub Triglav ima status nevladne organizacije v javnem interesu in je zato upravičen, da za svoje delovanje pridobi del sredstev iz naslova dohodnine, ki jo državljani plačamo državi.

Vsak posameznik mora obvestiti FURS (Finančna uprava RS), naj del pobrane dohodnine (največ 1%) nameni prav Radioklubu Triglav. To storite tako, da Finančni upravi RS oddate obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije v dobro našega radiokluba. Zahtevo oddate lahko :

 

kjer za razporeditev dohodnine Radioklubu Triglav rubrike izpolnite takole:

Ime oziroma naziv upravičencaDavčna številka upravičencaOdstotek (%)
RADIOKLUB TRIGLAV540106831%

Vse člane, ki tega še niste storili, prosimo za oddajo te zahteve. Obrazci morate oddati do konca leta (do 31.12. v tekočem letu), se upoštevajo v ugotavljanju višine donacije v naslednjem letu.

 

Tako bo država del dohodnine, ki jo je že dobila od vaših dohodkov, nakazovala Radioklubu Triglav, kot vašo donacijo. Če boste za te dobrodelne namene pridobili še koga od svojih bližnjih ali znancev, hvala tudi njim.

Finančni urad Ljubljana (FURS FU Ljubljana) pokriva območja upravnih enot Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec in Vrhnika. Naslov urada je:

Finančni urad Ljubljana, p. p. 107, Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana

V primeru, da dela dohodnine ne namenite kateri od organizacij, gre ta v državni proračun.

Vsak vaš prispevek bo prispeval k izboljšanju znanja in tehnike radioamaterjev, ki lahko priskočijo na pomoč v trenutku potrebe.