Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Mi smo Radioklub Triglav

Radioklub Triglav je eden izmed največjih in najbolj dejavnih radioklubov v Sloveniji. Imamo okoli 100 članov.

Na razpolago imamo lokacijo v Ljubljani z dobrimi antenami in drugo radioamatersko opremo. Sodelujemo na radioamaterskih tekmovanjih (pod tekmovalnim znakom S51A), organiziramo izobraževanja in tečaje, izdelujemo samogradnje, izmenjujemo tehnično in drugo znanje, sodelujemo z drugimi radioklubi in s Civilno zaščito (iz naših prostorov tudi deluje regijska postaja za ARON).

Smo društvo s statusom nevladne organizacije v javnem interesu

Radioklub Triglav je društvo, ki ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Društvo namreč opravlja naloge in dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod pogoji in na način, določen z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in na podlagi tega zakona izdanimi izvršilnimi predpisi. Delovanju društva lahko pomagate z donacijo iz naslova dohodnine (glej Donacije), ki ga pošljete na vašo območno enoto Finančne uprave. Pri tem bo del dohodnine (do 1,0%), ki ste jo že poravnali, Republika Slovenija  nakazala društvu. Pri tem nimate nikakršnih dodatnih obveznosti ali doplačil. Obrazci oddani do konca leta (do 31.12. v tekočem letu), se upoštevajo v ugotavljanju višine donacije v naslednjem letu. Vsak vaš prispevek bo prispeval k izboljšanju znanja in tehnike radioamaterjev, ki lahko priskočijo na pomoč v trenutku potrebe..

Naši formalni podatki

Radioklub Triglav
Saveljska cesta 50
si-1000 Ljubljana
Slovenija

 

Dejavnost: Društvo, organizacija, združenje

 

Matična številka: 5140994000
Davčna številka: 54010683 (nismo davčni zavezanci)
TRR: IBAN SI56 6100 0001 2698 229 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Naši organi kluba

Upravni odbor

Predsednik – Denis Flisar S56DE

Podpredsednik – Tine Brajnik S50A

Ostali člani:

 • Lovro Duževič S50V (ex.S50LD)
 • Boštjan Vončina S55O
 • Janko Oven S57L
 • Jure Mastnak S51JM
 • Franci Volčič S56KFV
 • Damjan Srića S52DT

Nadzorni odbor

Predsednik – Ivan Košec S50AB

Člana :

 • Andreja Valentan S56B
 • Matjaž Žibert S59MZ

Disciplinska komisija

Predsednica – Karmen Lešnik S59VI

Člani:

 • Miha Zajšek S55MZ
 • Gregor Strajnar S55SG

Financiranje kluba

Klub se financira preko različnih virov:

 • članarin (glej Članarina 2022)
 • dohodnine (glej Donacije)
 • projektov kot npr. ARON (CZ z MOL)
 • druge donacije in pogodbe.

Pri nas gostuje SCC - Slovenia Contest Club

V naših prostorih gostuje tudi klub SCC.

cropped-Shack.jpg

Zgodovina Radiokluba Triglav

“RK Triglav” YU3APR je bil ustanovljen leta 1949 kot RK “13 maj” pobudnik pa je bil kasnejši dolgoletni sekretar ZRS – Oto Hudeček.

Začetki so bili dokaj težavni zaradi pomanjkanja tehnične opreme. Že prav na začetku so se člani začeli uspešno ukvarjati z “lovom na lisico” – ARG, ki je bila skozi celo zgodovino RK Triglav  paradna disciplina. Prav tako se je že v prvih letih po ustanovitvi osnovala UKV sekcija, ki je že leta 1958 dosegla z Nanosa 1.mesto v Jugoslaviji na Evropskem UKV tekmovanju, nakar so se v naslednjih letih pokali in diplome posebej pa kipci Nikole Tesle kar vrstili.

Leta 1960 je bila vzpostavljena prva zveza na 432 Mhz po zaslugi YU3DL in YU3BA. V tem času je RK Triglav žačel ustanavljati tudi nove sekcije in nuditi pomoč novo ustanovljenim klubom.

1973 postavi klub fiksno postajo YU3UAB na lokaciji Pristava nad Stično.

1975 člani kluba vzpostavljajo zveze preko satelita Oscar IV, kupljena pa je bila tudi prva KV antena TH6DXX.

Leta 1978 klub dobi KV radijsko postajo FT-301D in UKV postajo FT-221R. Posebna zahvala velja tudi sekretarju kluba Martinu Štancu za vsestransko aktivnosti pri vodenju in promociji kluba.

1981 je bila na stadionu Olimpije postavljena KV lokacija od koder so bili doseženi odlični rezultati v domačih in mednarodnih KV tekmovanjih.

V letu 1982 je bil napredek pri izvajanju tečajev in sicer tečaj preko repetitorja, ponovno pa je bil narejen odličen razultat v Tesla Memorialu z Velebita ob podpori 20 članske ekipe.

1983 je RK ponovno osvojil 1.mesto v Tesla memorialu z Velebita. Aktiviran je bil tudi poseben znak 4O3WCY za CQWW SSB. V CQ WW CW pa je bilo v M/M že doseženo 3.mesto na svetu in 1. v Evropi.

1984 smo postavili KV postajo na Nastanitvenem centru .

Nov zagon je bil dan radioamaterskemu “gibanju” leta 1992 ko je Slovenija po osamosvojitvi dobila pozivni znak S5 , YU3APR pa je postal S53APR !

1.4.1992 je RK Triglav dobi v uporabo tudi zgradbo vojaškega odpada za Bežigradom, kjer smo si uredili klubske prostore.

1998 so se pričele težave s prostori na Nastanitvenem centru, tako da je bilo vozlišče S55YLJ preseljeno na novo lokacijo.

Danes delujemo v urejenih prostorih na Saveljski 50, kjer se odvijajo klubska srečanja, tekmovanja in sestanki UO.

Brošure radiokluba:

Radioklub Triglav 35 let (1984) (9Mb)

Radioklub Triglav 45 let (1994) (40Mb)

Radioklub Triglav 50 let (1999) (36Mb)