Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Ob dnevu Civilne zaščite (to je 1. marec) je URZSR tudi letos posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podelila priznanja Civilne zaščite.

Na regijski prireditvi 6. 3. 2018 v Vidmu je priznanje za izjemno delo na področju zaščite in reševanja prejel tudi član Radiokluba Triglav Denis Flisar S56DE, vodja regijske ekipe S50ALJ.

Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Denis je priznanje dobil za dosedanji vloženi trud in prizadevanja na ARON področju ter za sodelovanje v akciji 9. decembra 2017 pri zagotavljanju rezervnih zvez med ReCO Ljubljana in ReCO Trbovje, kjer je prišlo do izpada preskrbe z električno energijo.

S ponosom lahko Denisu čestitamo za požrtvovalno delo!