Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Članarina za leto 2024-ponovno

Članarina l.2024

V nadaljevanju vam posredujemo tudi podatke o članarini in načinu plačila.

Upravni odbor kluba je na 7. seji dne 13. 11. 2023 sprejel sklep, da klubska članarina (RKT) za leto 2024 ostaja enaka:

 • 30,00 EUR za redne člane,                                     
 • 10,00 EUR za družinske člane, dijake in študente, 
 • 2,00 EUR za člane invalide.

Član, ki želi uporabljati storitve Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS), mora klubski članarini prišteti še članarino/kotizacijo ZRS (klub jo potem skupno za vse člane, na podlagi izstavljenega računa, odvede zvezi).

Članarina/kotizacija ZRS znaša:

 • 40,00 EUR za redne člane,
 • 20,00 EUR za družinske člane,
 • 20,00 EUR za operaterje invalide,
 • 20,00 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti).

Članarino, prosimo, poravnajte čim prej, najkasneje pa do 28. 2. 2024. Takrat se namreč izteče rok, v katerem moramo ZRS posredovati podatke o članih, ki so plačali kotizacijo ZRS. Članarino, prosimo, plačajte neposredno na bančni račun kluba. To bo za vas in nas najbolj preprosto.

Povzetek po vrsti članstva – Članarina l.2024

 

varianta vrsta članstva namen rkt zrs skupaj
v1 za redne člane za RKT članarina (r) 2024 (rkt) za s5___ 30   30
v2 za redne člane za RKT in ZRS članarina (r) 2024 (rkt + zrs) za s5___ 30 40 70
v3 za študente za RKT članarina (š) 2024 (rkt) za s5___ 10   10
v4 za študente za RKT in ZRS članarina (š) 2024 (rkt + zrs) za s5___ 10 40 50
v5 za družinske člane in mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti) za RKT članarina (dm) 2024 (rkt) za s5___ 10   10
v6 za družinske člane in mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti) za RKT in ZRS članarina (dm) 2024 (rkt + zrs) za s5___ 10 20 30
v7 za člane invalide za RKT članarina (i) 2024 (rkt) za s5___ 2   2
v8 za člane invalide za RKT in ZRS članarina (i) 2024 (rkt + zrs) za s5___ 2 20 22

Podatki za sestavo plačilnega naloga (UPN) za plačilo članarine so:

 • Koda namena: OTHR
 • Namen:       Članarina 2024 RKT in znak, oziroma znaki, za katere plačujete članarino. Če plačujete poleg klubske tudi kotizacijo ZRS, navedite: Članarina 2024 RKT in ZRS ter znak(i),

 • Znesek:       skupni znesek članarine/kotizacije, ki jo plačujete (npr: 70 EUR, če plačate klubsko članarino 30 EUR in kotizacijo ZRS 40 EUR)
 • IBAN:         SI56 6100 0001 2698 229
 • BIC:            HDELSI22
 • Referenca: SI00 ali SI99 (nadaljnje številke reference niso potrebne),
 • Ime in naslov: RADIOKLUB TRIGLAV, Saveljska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Vzorec za redne člane - članarina za Radioklub Triglav in ZRS za l.2024

Pozor – dodajte še vaš klicni znak! V primeru drugega tipa članstva spremenite namen in še vrednost zneska.

upn nalog 70

Vzorec za redne člane - članarina za Radioklub Triglav za l.2024

Pozor – dodajte še vaš klicni znak! V primeru drugega tipa članstva spremenite namen in še vrednost zneska.

upn nalog 30