Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

DECEMBER YOTA 2022

Vrsto let IARU posveča posebno pozornost mladim radioamaterjem.

Ena od teh aktivnosti se odvija tudi čez celoten december – mesec namenjen mladim radioamaterjem.

Praviloma se decembra v etru oglaša večje število radioamaterjev s posebnim klicnim znakom sestavljenim iz kratice YOTA in v okviru te aktivnosti vsako leto IARU YOTA ekipa pripravi tudi kakšen dodaten program ….

Čas: 1. december 2022 00:00 UTC  do 31. december 2022 23:59 UTC. Vsi QSOji morajo biti izvedeni v decemberu 2022

yota