Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Voščilo in članarina za leto 2024

Spoštovane članice in člani Radiokluba Triglav.

Minilo je leto. Nekaj težav smo imeli in nekatere še vedno odpravljamo. A zremo naprej z optimizmom.

S ponosom med številnimi dosežki izpostavljamo organizacijo radioamaterskega tečaja po spletu, postavljanje novih anten ter po nevihti še obnavljanje anten.

Vabimo vas, da vstopimo v l.2024 z dosedanjimi izkušnjami, z optimizmom, dobro voljo in z združenimi močmi. Tako bomo tudi v letu 2024 zagotovili, da se bomo ob koncu leta s ponosom ozrli na opravljeno delo.

V imenu upravnega odbora Radiokluba Triglav vam in vsem vašim najbližjim želim v letu 2024 veliko zdravja in sreče ter naj vam življenje še naprej pestri ta naš lepi hobi.

73, s56de

Članarina 2024

V nadaljevanju vam posredujemo tudi podatke o članarini in načinu plačila.

Upravni odbor kluba je na 7. seji dne 13. 11. 2023 sprejel sklep, da klubska članarina za leto 2024 ostaja enaka:

 • 30,00 EUR za redne člane,                                     
 • 10,00 EUR za družinske člane, dijake in študente, 
 • 2,00 EUR za člane invalide.

Član, ki želi uporabljati storitve Zveze radioamaterjev Slovenije, mora klubski članarini prišteti še članarino/kotizacijo ZRS (klub jo potem skupno za vse člane, na podlagi izstavljenega računa, odvede zvezi).

Članarina/kotizacija ZRS znaša:

 • 40 EUR za redne člane,
 • 20 EUR za družinske člane,
 • 20 EUR za operaterje invalide,
 • 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti).

Članarino, prosimo, poravnajte čim prej, najkasneje pa do 28. 2. 2024. Takrat se namreč izteče rok, v katerem moramo ZRS posredovati podatke o članih, ki so plačali kotizacijo ZRS. Članarino, prosimo, plačajte neposredno na bančni račun kluba. To bo za vas in nas najbolj preprosto.

Podatki za sestavo plačilnega naloga (UPN) za plačilo članarine so:

 • Koda namena: OTHR
 • Namen:       Članarina 2024 in znak, oziroma znaki, za katere plačujete članarino. Če plačujete poleg klubske tudi kotizacijo ZRS, navedite: Članarina 2024 klub in ZRS ter znak(i),

 • Znesek:       skupni znesek članarine/kotizacije, ki jo plačujete (npr: 70 EUR, če plačate klubsko članarino 30 EUR in kotizacijo ZRS 40 EUR)
 • IBAN:         SI56 6100 0001 2698 229
 • BIC:            HDELSI22
 • Referenca: SI00 ali SI99 (nadaljnje številke reference niso potrebne),
 • Ime in naslov: RADIOKLUB TRIGLAV, Saveljska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Vzorec za redne člane - članarina za Radioklub Triglav in ZRS za l.2024

Pozor – dodajte še vaš klicni znak!

upn nalog 70

Vzorec za redne člane - članarina za Radioklub Triglav za l.2024

Pozor – dodajte še vaš klicni znak!

upn nalog 30

Dohodnina

Radioklub Triglav ima status nevladne organizacije v javnem interesu in je zato upravičen, da za svoje delovanje pridobi del sredstev iz naslova dohodnine, ki jo državljani plačamo državi. Davčne organe moramo obvestiti, naj del pobrane dohodnine (največ 1%) namenijo prav Radioklubu Triglav. To storimo tako, da finančni upravi oddamo  obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije v dobro našega radiokluba.  Zahtevo oddamo lahko v papirni obliki (obrazec v priponki),  ali pa elektronsko, na spletni strani FURS – eDavki:  https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo,

kjer za razporeditev dohodnine Radioklubu Triglav rubrike izpolnimo takole:

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
RADIOKLUB TRIGLAV 54010683 1%  

Vse člane, ki tega še niste storili, prosimo za oddajo te zahteve. Tako bo država del dohodnine, ki jo je že dobila od vaših prihodkov, nakazovala Radioklubu Triglav, kot vašo donacijo. Če boste za te dobrodelne namene pridobili še koga od svojih bližnjih ali znancev, hvala tudi njim.

Obrazca iz gornjih povezav sta tudi v priponki. Eden je že izpolnjen za Radioklub Triglav, drugi je prazen.

Finančni urad Ljubljana pokriva območja upravnih enot Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec in Vrhnika. Naslov urada je:

Finančni urad Republike Slovenija (FURS) Ljubljana
p. p. 107
Davčna ulica 1
1001 Ljubljana