Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Učenje sprejema in oddaje Morsejeve abecede

Morsejeva abeceda je kodiranje črk, številk in ločil s pomočjo kombinacije dolgih in kratkih znakov. Razvila sta jo izumitelj telegrafa Samuel Morse in njegov sodelavec Alfred Vail leta 1835. Leta 1847 je abecedo izpopolnil v obliko, kakršno poznamo še danes, hamburški pionir telegrafije Friedrich Clemens Gerke. Osnovni namen je bila komunikacija preko telegrafa, z izumom radia pa tudi za komunikacijo preko radijskih zvez. Posledično se zato tak način komuniciranja imenuje telegrafija.

Radioamaterji še vedno uporabljajo Morsejevo abecedo za komuniciranje na dolge razdalje, ker je Morsejeve znake za razliko od prenosa zvoka možno razbrati tudi pri močnejšem šumu ali motnjah. (vir: Wikipedija)

Ker gre za nov »jezik«, ki ga morajo možgani transformirati iz zvokov v sporočilo oziroma povezati zvok s posamezno črko, moramo možgane na to naučiti. S tem postanejo možgani zmožni dekodirati zvoke v konkretne znake.

Postopek in trajanje učenja je kot pri vsakem jeziku odvisno od predispozicij posameznika, količine vloženega dela in rednega učenja ter obnavljanja osvojenega. V povprečju se za pripravo na izpit potrebuje vsaj 3 mesece, da oseba osvoji hitrost in točnost, ki je zadostna za opravo izpita.

Sam tečaj za pripravo na izpit za pridobitev radioamaterskega dovoljenja na RK Triglav ne vključuje tega izbirnega predmeta, tako da se mora bodoči izpitnik na preizkus pripraviti samostojno.

Na spletu je veliko različnih strani, ki omogočajo učenje in vadbo že osvojenega:

  1. https://lcwo.net/
  2. http://www.justlearnmorsecode.com/
  3. https://cwops.org/cw-academy/
  4. http://www.g4fon.net/
  5. http://www.hamwhisperer.com/p/morse-code-course.html
  6. https://morsecode.ninja/practice/index.html

Začetek učenja naj poteka pri hitrostih višjih od 18/20WPM z večjimi razmaki med črkami – tako se naučimo sprejemati zvok posameznega znaka in ne pride do pojava t.i. »štetja črk in pik«, ki dolgoročno otežkoča dvig hitrosti sprejema in oddaje.

Druge povezave:

  1. https://gotahams.com/educational__trashed/learn-cw/
  2. http://www.arrl.org/learning-morse-code

Po osvojitvi črk in skupin črk moramo postopoma dvigovati hitrost sprejema in oddaje. Poleg zgoraj navedenih povezav priporočamo uporabo dveh programov, in sicer:

  1. https://www.rufzxp.net/
  2. http://www.dxatlas.com/morserunner/

Glede tasterjev – izbira tasterja je stvar odločitve posameznika, se pa največ uporabljajo jambične tipke oz »squeezer-ji«.

Več na:

https://www.electronics-notes.com/articles/ham_radio/morse_code/cw-keys-keyers.php

https://www.hamuniverse.com/n2eycodekeys.html

Izpit

KRITERIJEV ZA OPRAVLJANJE IZPITOV ZA RADIOAMATERJE, ki jih je sprejel še APEK :

IZPIT IZ PREDMETA SPREJEM IN ODDAJA MORZEJEVIH ZNAKOV

Kandidat, ki na lastno željo opravlja izpit iz predmeta Sprejem in oddaja Morzejevih znakov, mora dokazati, da je sposoben v Morzejevih znakih (mednarodni Morse-kod) sprejemati na sluh in s tipkalom oddajati odprti tekst, skupine številk, ločila in druge znake pri hitrosti 25 znakov na minuto . Pri oddaji ni dovoljena uporaba tipkal, ki avtomatsko generirajo Morzejeve znake.

Preizkusni tekst je sestavljen iz 75 Morzejevih znakov (črke se štejejo kot en znak, številke in ločila pa kot dva znaka) in vsebuje skupine črk, skupine številk in skupine, sestavljene iz kombinacij številk in črk (npr. klicni znak, QTH lokator) in naslednjih ločil: enačaj (- . . . -), ulomkova črta (- . . – .) in vprašaj (. . – – . .).

Preizkus sprejema oziroma oddaje Morzejevih znakov traja 3 minute. V tem času mora kandidat oddati oziroma sprejeti 75 Morzejevih znakov. Dovoljeno število napak pri sprejemu in oddaji znaša 4 znake.

Kandidat je uspešno opravil preizkus sprejema, če je v predpisanem času s čitljivim rokopisom zapisal sporočilo, ne da bi prekoračil dovoljeno število napak.

Kandidat je uspešno opravil preizkus oddaje, če je oddal ustrezno dolgo sporočilo v predpisanem času in pri tem ni prekoračil dovoljeno število napak. Napaka, storjena pri oddaji, se šteje za popravljeno, če kandidat odda znak popravka (vsaj 8 pik) in nadaljuje oddajo s ponovitvijo besede ali skupine znakov, v kateri je bila storjena napaka.

Kandidat je uspešno opravil izpit iz predmeta Sprejem in oddaja Morzejevih znakov, če je uspešno opravil sprejemni in oddajni del izpita.

če kandidat prvič neuspešno opravi preizkus sprejema oziroma oddaje, lahko preizkus sprejema oziroma oddaje enkrat ponovi na istem izpitu.

 

Opomba 25 znakov na minuto pomeni 25 CPM oz. 5 WPM (Words Per Minute)