Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Članarina za l.2023

Upravni odbor kluba je na 3. seji dne 5. 12. 2022 sprejel sklep, da članarina Radioklub Triglav za leto 2023 ostaja enaka:

  • 30,00 EUR za redne člane,                                     
  • 10,00 EUR za družinske člane, dijake in študente, 
  • 2,00 EUR za člane invalide.

Član, ki želi uporabljati storitve Zveze radioamaterjev Slovenije, mora klubski članarini prišteti še članarino/kotizacijo ZRS (klub jo potem skupno za vse člane, na podlagi izstavljenega računa, odvede zvezi).

Članarina/kotizacija ZRS znaša:

  • 40 EUR za redne člane,
  • 20 EUR za družinske člane,
  • 20 EUR za operaterje invalide,
  • 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti).

Članarino, prosimo, poravnajte čim prej, najkasneje pa do 28. 2. 2023. Takrat se namreč izteče rok, v katerem moramo ZRS posredovati podatke o članih, ki so plačali kotizacijo ZRS. Članarino, prosimo, plačajte neposredno na bančni račun kluba. To bo za vas in nas najbolj preprosto.

Podatki za sestavo plačilnega naloga (UPN) za plačilo članarine so:

IBAN SI56 6100 0001 2698 229
Koda namena: OTHR
Namen: Članarina 2023 klub – [klicni znak, oziroma znaki, za katere plačujete članarino]

Referenca: SI00
Sklic: 2023

Znesek: 30 EUR

IBAN SI56 6100 0001 2698 229
Koda namena: OTHR
Namen: Članarina 2023 klub in ZRS [klicni znak, oziroma znaki, za katere plačujete članarino]

Referenca: SI00
Sklic: 2023

Znesek: 70 EUR (klubsko članarino 30 EUR in ZRS kotizacijo 40 EUR)