Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Drage članice in člani Radiokluba Triglav,

leto je naokoli, polni pričakovanj že stojimo pred vrati novega. 2018 odhaja v preteklost, v počasne, a vztrajne mline pozabe. Verjamem pa, da nam bodo v spominu še dolgo ostali vsi lepi trenutki, ki smo jih tudi v letu 2018 preživeli v klubu, in da bomo še dolgo pomnili vse velike in drobne uspehe, ki smo jih dosegli s skupnimi močmi. In jih ni bilo malo. Vsega, kar smo načrtovali in želeli v odhajajočem letu, nismo uspeli postoriti, pa to ne sme biti razlog ne za slabo voljo ne za pesimizem, saj so bili vzroki za to predvsem v dejstvu, da nam življenje včasih svoje prioritete postavlja pred hobi. Zato toliko več štejejo volja, pripravljenost, želja po ustvarjanju, izboljševanju in preseganju že doseženih ciljev vsakega člana v klubu. Tega nam v preteklem letu ni manjkalo in prepričan sem, da bo tudi v prihodnjem tako. Načrtov je vedno dovolj, klubsko okolje in družba pa vedno prijetna in ustvarjalna. Drage članice in člani, prav vse vas zato vabim, da ostanete člani naše družbe tudi v letu 2019. V imenu upravnega odbora Radiokluba Triglav in v svojem imenu želim vam in vsem vašim najdražjim v letu 2019 obilo zdravja in sreče ter še naprej veliko užitkov v radioamaterstvu.

V nadaljevanju vam posredujemo podatke o članarini, hkrati pa ponovno izkoriščamo priložnost in prosimo vse, ki doslej tega še niste storili, da finančni upravi oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« v dobro našega radiokluba. Radioklub ima status nevladne organizacije v javnem interesu in z oddajo tega obrazca boste zagotovili, da bo država v bodoče del dohodnine, ki jo je že dobila od vaših prihodkov, nakazovala Radioklubu Triglav, kot vašo donacijo. Če boste za te dobrodelne namene pridobili še koga od svojih bližnjih ali znancev, hvala tudi njim. ( http://www.s53apr.si/wp-content/uploads/2017/12/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije-RKtriglav17.pdf )

Članarina:

Upravni odbor kluba je na 13. seji dne 3. 12. 2018 sprejel sklep, da višina članarine za leto 2019 ostane enaka kot do zdaj in sicer:

– 30,00 EUR za redne člane,                                                           

– 10,00 EUR za družinske člane, dijake in študente,  

– 2,00 EUR za člane invalide.

Član, ki želi uporabljati storitve Zveze radioamaterjev Slovenije, mora plačati članarino/kotizacijo, ki jo prišteje in plača skupaj s klubsko članarino, klub pa kotizacijo potem odvede ZRS. Članarina/kotizacija ZRS se je po sklepu UO ZRSza leto 2019 spremenila le za nekatere kategorije, tako da znaša:

– 40 EUR za redne člane,

– 20 EUR za družinske člane,

– 20 EUR za operaterje invalide,

– 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti).

Članarino prosim poravnajte čim prej, najkasneje pa do 28. 2. 2019. Poravnate jo na bančni račun kluba,  lahko pa tudi osebno v klubskih prostorih. Ponedeljki od 19. ure dalje še vedno ostajajo ustaljeni termin rednih klubskih srečanj. Podatki za sestavo plačilnega naloga  (UPN) za plačilo članarine so v nadaljevanju.

Koda namena: OTHR

Namen: Članarina 2019 in znak oziroma znaki za katere plačujete članarino. Če plačujete poleg klubske tudi kotizacijo za ZRS, navedite: Članarina 2019 klub in ZRS ter znak(i)   

Znesek: skupni znesek članarine/kotizacije, ki jo plačujete (npr: 70 EUR, če plačate klubsko članarino 30 EUR in kotizacijo ZRS 40 EUR)  

IBAN:   SI56 6100 0001 2698 229

BIC:       HDELSI22

Referenca: SI00 ali SI99 (nadaljnje številke reference niso potrebne)

Ime in naslov: RADIOKLUB TRIGLAV, SAVELJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA

Srečno 2019 in 73,

Sergej S51ZJ, predsednik radiokluba