Radioklub Triglav

 S53APR, S51A

Spoštovane članice in člani Radiokluba Triglav.

Prebili smo se še skozi drugo leto zapored, ko so epidemiološki ukrepi zaznamovali naš vsakdanjik in krojili tudi naše klubsko življenje. Tako, kot smo pred letom, ne vedoč, kaj vse nas čaka, z dobro voljo in optimizmom stopili v zdaj že iztekajoče se leto 2021, vas na pragu novega vabimo, da skupaj stopimo tudi v leto 2022. 

V letošnjem letu smo bili v prvi vrsti prikrajšani za načrtovani redni letni zbor članov, za veliko ponedeljkovih druženj, klubskih izobraževanj, pa tudi piknika in tradicionalnega novoletnega srečanja nismo mogli izvesti. Vendar lahko pri preštevanju, kaj smo v iztekajočem se letu opravili in česa nismo mogli, z zadovoljstvom zaključimo, da je bilo kljub oviram življenje in delo v klubu pestro in smo opravili večino zastavljenih ciljev. S ponosom med številnimi dosežki izpostavljamo organizacijo radioamaterskega tečaja po spletu, s katerim smo pridobili 31 novih članov, podzemno kabliranje stolpov, obnovo anten in postavitev kovinske vertikalke za 80m, pa vključitev novih članov v tekmovalni tim in doseženo prvo mesto na svetu v WW DIGI 2021 in prvo mesto v Evropi v WAE RTTY 2021 tekmovanju.

Naše delo bodo tudi v prihodnjem letu očitno zaznamovali epidemiološki ukrepi. Vabimo vas, da vstopimo vanj z dosedanjimi izkušnjami, z optimizmom, dobro voljo in z združenimi močmi. Tako bomo tudi v letu 2022 zagotovili, da se bomo ob koncu leta s ponosom ozrli na opravljeno delo.

V imenu upravnega odbora Radiokluba Triglav vam in vsem vašim najbližjim želim v letu 2022 veliko zdravja in sreče in naj vam življenje še naprej pestri ta naš lepi hobi.

73,

Sergij Simšič S51ZJ, predsednik radiokluba

V nadaljevanju vam posredujemo tudi podatke o članarini in načinu plačila.

Upravni odbor kluba je na 23. seji dne 23. 12. 2021 sprejel sklep, da klubska članarina za leto 2022 ostaja enaka:

30,00 EUR za redne člane,                                     

10,00 EUR za družinske člane, dijake in študente, 

2,00 EUR za člane invalide.

Član, ki želi uporabljati storitve Zveze radioamaterjev Slovenije, mora klubski članarini prišteti še članarino/kotizacijo ZRS (klub jo potem skupno za vse člane, na podlagi izstavljenega računa, odvede zvezi).

Članarina/kotizacija ZRS znaša:

– 40 EUR za redne člane,

– 20 EUR za družinske člane,

– 20 EUR za operaterje invalide,

– 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti).

Članarino, prosimo, poravnajte čim prej, najkasneje pa do 28. 2. 2022. Takrat se namreč izteče rok, v katerem moramo ZRS posredovati podatke o članih, ki so plačali kotizacijo ZRS. Članarino, prosimo, plačajte neposredno na bančni račun kluba. To bo za vas in nas najbolj preprosto.

Podatki za sestavo plačilnega naloga (UPN) za plačilo članarine so:

Koda namena: OTHR

Namen:       Članarina 2022 in znak, oziroma znaki, za katere plačujete članarino. Če plačujete poleg klubske tudi kotizacijo ZRS, navedite: Članarina 2022 klub in ZRS ter   znak(i),

Znesek:       skupni znesek članarine/kotizacije, ki jo plačujete (npr: 70 EUR, če plačate klubsko članarino 30 EUR in kotizacijo ZRS 40 EUR)

IBAN:         SI56 6100 0001 2698 229

BIC:            HDELSI22

Referenca: SI00 ali SI99 (nadaljnje številke reference niso potrebne),

Ime in naslov: RADIOKLUB TRIGLAV, Saveljska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Radioklub Triglav ima status nevladne organizacije v javnem interesu in je zato upravičen, da za svoje delovanje pridobi del sredstev iz naslova dohodnine, ki jo državljani plačamo državi. Davčne organe moramo obvestiti, naj del pobrane dohodnine (največ 1%) namenijo prav Radioklubu Triglav. To storimo tako, da finančni upravi oddamo  obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije v dobro našega radiokluba.  Zahtevo oddamo lahko v papirni obliki (obrazec v priponki),  ali pa elektronsko, na spletni strani FURS – eDavki:  https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo,

kjer za razporeditev dohodnine Radioklubu Triglav rubrike izpolnimo takole:

Ime oziroma naziv upravičencaDavčna številka upravičencaOdstotek (%)
RADIOKLUB TRIGLAV540106831%  

Vse člane, ki tega še niste storili, prosimo za oddajo te zahteve. Tako bo država del dohodnine, ki jo je že dobila od vaših prihodkov, nakazovala Radioklubu Triglav, kot vašo donacijo. Če boste za te dobrodelne namene pridobili še koga od svojih bližnjih ali znancev, hvala tudi njim.

Obrazca iz gornjih povezav sta tudi v priponki. Eden je že izpolnjen za Radioklub Triglav, drugi je prazen.

Finančni urad Ljubljana pokriva območja upravnih enot Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec in Vrhnika. Naslov urada je:

Finančni urad Ljubljana

p. p. 107

Davčna ulica 1

1001 Ljubljana

Srečno!